Rot-avdrag


ROT-avdrag är ett avdrag som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet. ROT är en förkortning av Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad.

Avdraget kan som mest omfatta tjänster till ett värde av 100 000 kronor per person och år. Avdraget beviljas inte parallellt med RUT-avdrag utan det är den sammanlagda summan av tjänster både avseende ROT och RUT som får uppgå till 100 000 kronor.

Här kan du läsa mer om Rot-avdrag på skatteverkets hemsida. Läs mer>>>>